Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov


Veľmi si vážime Vašu dôveru, s ktorou ste navštívili naše webové stránky, preto sa snažíme maximálne chrániť vaše osobné údaje.

Osobné dáta (meno, adresa, telefón, e-mail atď), ktoré sú súčasťou Vašej registrácie alebo nám boli poskytnuté počas Vašej objednávky, sú našou firmou považujúce za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prijali sme také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili tieto u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.
Údaje o registrovaných užívateľoch neposkytneme tretím osobám. Výnimku tvoria len údaje, ktoré priamo súvisia s vybavovaním vašej objednávky, a to len v potrebnom rozsahu (napr. poštová adresa, telefónny kontakt).

V plnej miere rešpektujeme vaše súkromie, Vami uvedené údaje NIKDY nevyužijeme na účely marketingu, alebo iné aktivity priamo nesúvisiace s konkrétnou objednávkou.